Noget om trekanter
 
 
Betegnelser
I en trekant betegnes vinklerne 
med store bogstaver. 
Her er det A, B og C. 

Siderne i trekanten betegnes 
med små bogstaver. 
Her er det a, b og c 

Læg mærke til at A ligger 
overfor a 

Median
En linie der går fra en vin- 
kelspids til midten af den 
modsatte side kaldes en 
median
Midtnormal
En linie, der står vinkelret på 
en sides midtpunkt kaldes 
midtnormal
Konstruktion af midtnormal
Vinkelhalveringslinie
En linie, der halverer en vinkel 
kaldes en vinkelhalveringslinie
Konstruktion af vinkelhalveringslinie
Vinkelsum
Vinkelsummen i en trekant er 
180 grader